Cuti Bersalin

  • Persalinan anak 1 – 3 berhak cuti bersalin
  • Persalinan anak ke 4 dan seterusnya diberikan cuti di luar tanggungan negara
  • Lamanya cuti adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah perslinan
  • diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
  • selama menjalankan cuti bersalin berhak menerima penghasilan penuh

Close