Cuti Besar

o PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus lamanya 3 bulan

o PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak cuti tahunan tahun yang bersangkutan

o Untuk memenuhi kewajiban agama (Ibadah Haji / Umroh), bagi yang menjalan kan ibadah Haji / Umroh diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran dan surat keterangan dari Biro Travel yang diikuti

o Selama menjalankan cuti besar menerima penghasilan penuh (kecuali tunjangan pimpinan)

o dapat ditangguhkan paling lama 2 tahun apabila kepentingan dinas mendesak

Close