Cuti Tahunan

  • PNS sekurang-kurangnya telah 1 tahun berkerja secara terus menerus
  • Lamanya 12 hari kerja
  • Tidak dapat dipecah-pecah hingga kurang dari 3 hari
  • Dapat ditambah paling lama 14 hari apabila dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya
  • Dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun apabila kepentingan dinas mendesak
  • Guru dan Dosen tidak berhak Cuti Tahunan

Close